Splošni pogoji uporabe

Ta pogodba ureja vaše pravice do uporabe storitev, ki jih zagotavlja Abi Global Health Limited.

Prosimo, pozorno preberite: ta sporazum ureja vaše pravice za uporabo storitev v lastništvu Abi Global Health Limited. S potrdilnim odgovorom ta sporazum sprejemate kot uporabnik, hkrati pa se šteje tudi za veljavno pogodbo med Abi Global Health Limited in uporabnikom. Če se ne strinjate ali ne morete izpolniti vseh pravil in pogojev uporabe, določenih v tem sporazumu, pomeni, da sporazuma ne sprejemate.

1. Uvod

1.1 Ti Pogoji uporabe določajo pravila o uporabi Abi storitve;

1.2 V tej Pogodbi se "vi" nanaša na vsakega posameznega uporabnika Abi storitve; sklicevanja na "mi" pa pomenijo Abi Global Health Limited, "Abi" ("mi" kot tudi "naše" je treba ustrezno razumeti).

1.3 Z uporabo Abi storitve sprejemate pravila, določena v teh Pogojih uporabe.

1.4 Preden pošljete kakršne koli informacije ali začnete uporabljati Abi storitev, morate dati izrecno soglasje k tem Pogojem uporabe.

1.5 Uporaba Abi storitve je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

2. Omejitve uporabe Abi storitve

2.1 Abi storitve ne smete uporabljati na noben način, ki povzroča ali lahko povzroči škodo na Abi storitvi ali ovira razpoložljivost ali dostopnost Abi storitve.

2.2 Uporaba Abi storitve je prepovedana:

(A) na nezakonit, goljufiv ali škodljiv način; ali

(B) v zvezi s kakršnim koli nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo.

(C) na neprimeren način: omogočanje dostopa do storitve, osebi, ki ni sam uporabnik; postavljanje nerazumnega števila vprašanj o istem zdravstvenem stanju; postavljanje vprašanj, ki niso neposredno povezana z zdravstveno oskrbo.

2.3 Uporabnik ve in sprejema, da:

(A) Odnos med zdravnikom in pacientom ni vzpostavljen z uporabo Abi storitve;

(B) Vse informacije, ki jih zagotavlja Abi storitev, so namenjene splošnemu obveščanju in ne nadomeščajo poklicne medicinske diagnoze ali zdravljenja;

(C) Storitve se ne sme uporabljati v nujnih primerih.

3. Nezakonita vsebina

3.1 Vsebina vprašanj, ki jih pošlje uporabnik, ne sme:

(A) biti obrekljiva ali zlonamerna;

(B) kršiti pravice do zaupanja, pravice do zasebnosti ali pravice iz zakonodaje o varstvu podatkov;

(C) pomeniti kršitev katere koli pogodbene obveznosti s strani katere koli osebe.

3.2 Popolnoma je prepovedano postavljati vprašanja o dejstvih, boleznih ali pogojih, ki so ali so bili predmet sodnega postopka ali podobne terjatve.

4. Podatkovna točnost

4.1 Vsebina vprašanja ne sme biti napačna, netočna, tendenčna ali zavajajoča.

4.2 Informacije, ki jih posreduje uporabnik, morajo biti resnične in se nanašati na njegovo osebo.

5. Trženje in promocija

5.1 Abi storitve ne smete uporabljati za noben namen, povezan s trženjem, oglaševanjem, promocijo, prodajo ali dobavo katerega koli izdelka, storitve ali komercialne ponudbe.

5.2 Abi storitve ne smete uporabljati za promocijo piramidalnih ali podobnih sporočil.

6. Nadzor

6.1 Uporabnik ve, soglaša in pooblašča Abi, da aktivno nadzira uporabo Abi storitve, s ciljem odkrivanja morebitnih zlorab uporabe, zagotavljanja varnosti in integritete uporabnikov ter kakovosti opravljene storitve.

Uporabniška pogodba

Ta pogodba začne veljati z dnem, ko uporabnik sprejme te pogoje in aktivira zdravstvene informacijske storitve Abi.

1. Abi storitve

1.1 Abi uporabniku ponuja storitev v obliki naročnine z neomejeno uporabo, ob upoštevanju naslednjih prepovedi:

(A) Uporabnik tretjim osebam ne more dodeliti ali prenesti svoje naročnine na storitve, ki jih ponuja Abi;

(B) Uporabnik ne sme dovoliti dostopa ali uporabe Abi storitve nepooblaščeni osebi;

(C) Uporabnik ne sme uporabljati Abi storitev za zagotavljanje storitev ali posvetovanja v zvezi z zdravjem tretjih oseb (razen v primeru mladoletnikov, ki so v njihovi oskrbi in vključeni v zdravstveni sistem, prek katerega imajo dostop do Abi storitev);

(D) Uporabnik ne sme objaviti ali prerazporediti odgovorov, ki jih ponujajo zdravstveni delavci prek Abi storitev;

1.2 Načini aktiviranja Abi storitev:

(A) Uporabnik lahko storitev aktivira prek spletne strani www.abi.ai.

(B) prek katere koli družbe, s katero je Abi podpisal sporazum o sodelovanju tako, da lahko njegove stranke in/ali delavci uživajo storitve, ki jih ponuja Abi. Abi bo Uporabniku poslal SMS z namenom, da Uporabnik sprejeme Pravila in pogoje uporabe storitve ter lahko nadaljuje z aktivacijo in uporabo.

1.3 Odjavljanje: Uporabnik se lahko odjavi od storitve prek Abi klepeta (Abi chat) tako, da pošlje sporočilo z besedo UNSUBSCRIBE. Abi bo zahteval potrditev prek klepeta in storitev bo umaknjena.

2. Uporaba storitve

2.1 Da bi se izognili dvomom, se izpadi, nastali neposredno ali posredno zaradi katerega koli od naslednjih dejavnikov, ne štejejo za kršitev tega Sporazuma s strani Abi:

(A) dogodek višje sile;

(B) napaka ali izpad interneta ali javnega telekomunikacijskega omrežja;

(C) napaka ali okvara računalnika ali omrežij mobilnega telefona Uporabnika;

(D) kakršno koli kršitev te Pogodbe s strani uporabnika; ali

(E) redno vzdrževanje, izvedeno v skladu s to Pogodbo.

2.2 Uporabnik ne sme uporabljati storitve Abi na kakršen koli način, ki povzroča ali lahko povzroči škodo na storitvi Abi ali platformi ali pa ogrozi razpoložljivost ali dostopnost storitve Abi.

3. Pravice intelektualne lastnine

3.1 Nobena določba te Pogodbe ne dodeljuje ali prenese nobenih pravic intelektualne lastnine z Abi na uporabnika ali z uporabnika na Abi.

3.2 Vse pravice intelektualne lastnine, ki sestavljajo storitev Abi, so last družbe Abi Global Health Limited in nič v teh Pogojih ne predstavlja dodelitve iste.

Pravice intelektualne lastnine vključujejo patente, inovacijske pravice, uporabne modele, avtorske in sorodne pravice, blagovne znamke, storitvene, komercialne, poslovne in domenske blagovne znamke, komercialne podobe ali predstavitvene pravice, avtorske pravice brez konkurence, nelojalno konkurenco, pravice oblikovanja, avtorske pravice programske opreme, podatkovno bazo, moralne pravice, pravice do zaupne informacije (vključno s strokovnim znanjem in poslovnimi skrivnostmi) in vse druge pravice intelektualne lastnine, registrirane ali ne, ter vključuje vse prijave in obnove ali podaljšanja teh pravic ter vse podobne ali enakovredne pravice ali oblike zaščite kjer koli po svetu.

4. Dolžnost varovanja zaupnosti

4.1 Abi se soglaša, da:

(A) zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih posreduje uporabnik;

(B) ne razkriva zaupnih podatkov uporabnika kateri koli osebi brez predhodnega pisnega soglasja uporabnika;

(C) ne uporablja uporabniških zaupnih podatkov za noben drug namen, razen za zagotavljanje pogodbenih storitev.

4.2 Ta Klavzula 9 ne nalaga Abi obveznosti glede zaupnih podatkov uporabnika, ki:

(A) so Abi znani pred razkritjem v skladu s to Pogodbo in niso predmet drugih obveznosti glede zaupnosti;

(B) so javno znani ali javno objavljeni brez kakršnega koli dejanja ali kršitve s strani Abi; ali

(C) Abi pridobi od tretje osebe v okoliščinah, v katerih Abi nima razloga za domnevo, da je prišlo do kršitve obveznosti zaupnosti.

4.3 Omejitve v tej Klavzuli 9 ne veljajo v obsegu, v katerem so kakršni koli zaupni podatki uporabnika razkriti s katerim koli zakonom ali predpisom ali s katerim koli nalogom ali sodnim ali vladnim zahtevkom.

4.4 Določbe te Klavzule 9 ostajajo v veljavi za nedoločen čas po prekinitvi te Pogodbe.

5. Varstvo podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 27. aprila 2016, o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom teh podatkov in predpisov o svojem razvoju, Abi obvesti uporabnika, da bodo osebni podatki, ki nam jih boste posredovali, obravnavani z namenom lažjega dostopa in zagotavljanja naših zdravstvenih informacijskih storitev, opisanih v teh pogojih.

Ko uporabnik ustvari račun in se registrira na našo storitev ali se obrne na Abi prek sredstev, ki so na voljo uporabniku, da uporabnik svoje izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov, kako bi uporabniku lahko pomagali in omogočili uporabo storitev naše aplikacije.

Podjetje Abi v nobenem primeru ne bo uporabljalo osebnih podatkov zainteresiranih strank za namene, ki niso navedeni zgoraj, in se zavezuje, da bo ohranilo ustrezno poklicno skrivnost in vzpostavilo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje informacij v skladu z zahtevami, določenih v prej omenjenih predpisih.

Za pomoč in odgovore na vaša vprašanja ima Abi na voljo ekipo zdravstvenih delavcev. Vaša vprašanja bodo po anonimizaciji posredovana tistim strokovnjakom, ki se bodo čim prej odzvali in po možnosti prišli do odgovora na vaše vprašanje. Uporabnik je obveščen in soglaša s to komunikacijo.

Ko se uporabnik po telefonu poveže z Abi ali enim od naših zdravstvenih delavcev, pooblasti in soglaša, da se pogovor snema iz varnostnih razlogov zaradi skladnosti in zagotavljanja kakovosti opravljene storitve.

Abi priporoča uporabniku, da v vprašanjih ne posreduje podatkov, ki lahko odkrijejo uporabnikovo identiteto (npr. ime in priimek, priložene slike, na katerih je mogoče identificirati uporabnika), kako bi identiteta in zasebnost uporabnika ostali zaščiteni.

Abi bo hranil osebne podatke uporabnika, vse dokler bo uporabnik registriran in bo uporabljal storitve, ter naslednjih 5 let po odjavi razen če zakonska obveznost hrambe podatkov zahteva daljše obdobje.

Uporabnik pa lahko kadarkoli zahteva dostop, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov. Poleg tega lahko omeji ali nasprotuje njihovi obdelavi ali uveljavi pravico do njihove prenosljivosti.

Obveščamo vas tudi o vaši pravici, da vložite tožbo pri pristojnem nadzornem organu v zadevah varstva podatkov, če menite, da se pri obravnavi vaših podatkov vaše pravice ne spoštujejo.

Podatki odgovorne osebe:

Abi Global Health Limited

1st Floor

9 Exchange Place, I.F.S.C.

Dublin 1

Ireland

privacy@abi.ai

5.1. Politika zaščite otrok.

Vsakdo, ki uporablja storitev Abi, uradno potrjuje, da je star 18 let ali več. Osebam mlajšim od 18 let je uporaba storitve prepovedana.

Abi opozarja polnoletne osebe, ki so odgovorne za mladoletnike: če mladoletnik uporabi njihove podatke za zahtevanje naše storitve, bo to izključno njihova odgovornost.

Obvešča jih tudi, da obstajajo računalniški programi za omejitev navigacije s filtriranjem ali blokiranjem določene vsebine.

6. Omejitve odgovornosti

6.1 Uporabnik priznava, da kompleksna programska oprema ni nikoli popolnoma brez pomanjkljivosti, napak in okvar. V skladu z drugimi določbami te pogodbe Abi ne daje nobenih garancij ali izjav, da bo storitev Abi popolnoma brez pomanjkljivosti, napak in okvar.

6.2 Uporabnik priznava, da kompleksna programska oprema ni nikoli popolnoma brez varnostnih ranljivosti. V skladu z drugimi določbami te Pogodbe Abi ne daje nobenih garancij ali izjav, da bo storitev Abi popolnoma varna.

6.3 Uporabnik priznava, da je storitev Abi zasnovana tako, da je združljiva samo s to programsko opremo in tistimi sistemi, ki so določeni kot združljivi v storitvenih specifikacijah Abi; Abi ne jamči ali zastopa, da bo storitev Abi združljiva z drugimi sistemi.

6.4 Ko uporabnik dostopa do Abi storitve prek zunanjih aplikacij za neposredno sporočanje, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so facebook messenger, skype, telegram ali podobno, uporabnik priznava, da je podvržen pogojem, pravilnikom o zasebnosti in pogojem uporabe sporočilne aplikacije, ki jo je vzpostavil pristojni operater in sprejel uporabnik ob prijavi na ustrezno storitev, ter uporabnik osvobaja Abi od vseh odgovornosti za omenjeno storitev. Za več informacij o pogojih uporabe in pravilih zasebnosti teh operaterjev obiščite ustrezno spletno mesto, na primer:

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

https://www.skype.com/en/legal/

https://telegram.org/privacy

7. Veljavna zakonodaja in pristojnost.

Ti Pogoji uporabe so določeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Irske, ki veljajo za reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi določb teh določb in njihove razlage, uporabe in skladnosti. Uporabnik s sprejetjem pogojev iz teh Pogojev izrecno odstopa od drugih pristojnosti, ki bi mu lahko ustrezale.

V vsakem primeru, v skladu z irsko jurisdikcijo, če zakonodaja dovoljuje predložitev določene pristojnosti, se uporabnik izrecno odpove pristojnosti, ki mu lahko ustreza, in prostovoljno pristane na pristojnost sodišč v Dublinu.